Đóng góp 2017


Tuần qua, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp tài chính như sau:
1- Trương Công Thịnh ( Mỹ) góp quỹ khuyến học 200 USD
2- Cô Thanh Thu và con trai góp 250 AuD chỉnh trang khu lăng mộ tiền hiền.
3- Một người đời 13 đề nghị ko nêu tên góp 200 AuD chỉnh trang lăng mộ tiền hiền.
Xin trân trọng cám ơn...

 

*******

Quỹ khuyến học vừa nhận được số tiền 800 USD do cô Karen Truong gởi về. Đây là đóng góp của các con cụ Trương Công Hoài ( đời thứ 12, phân chi 5- phái 1, chi 1) đang định cư tại Hoa Kỳ cho hoạt động khuyến học của tộc.
Xin chân thành cám ơn các cô chú!