Lễ Tế Thu 2015


Lễ đón bằng di tích quốc gia lăng mộ Thượng Thu Trương Công Hy