Cám ơn những người con xa quê


       Sáng mồng 7 tháng Giêng, tại nhà thờ tộc Truong Cong Thanh Quyt, chúng tôi đã nhận được:
- Hai bộ máy đuổi dơi của Trương CôngTiến mang về từ Boston để lắp đặt đuổi dơi vào làm tổ, gây ô nhiễm nhà thờ.
- 100 đô Úc của Nam Truong từ Sydney gởi về đóng góp quỹ khuyến học của tộc.
TM Hội đồng gia tộc, xin cám ơn tấm lòng của hai anh. Năm mới, chúc các anh và quý quyến sức khoẻ, thành đạt.
Trưởng tộc
Trương Công Lịnh

Trương Công Hải Ngoại

* Ảnh: Susan Hong Nguyen, cháu ngoại tộc Trương Công Thanh Quýt, vừa tốt nghiệp Master ngành Quản lý đô thị tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ ( Xem thêm bài Hai người Việt ở Harvard )