Lịch sử Tộc Trương Công Thanh Quýt

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG biên soạn

I-Tộc Trương Công làng Thanh Quýt

    Làng Thanh Quýt đã được ghi nhận là 1 trong 66 làng cổ của huyện Điện Bàn trong Ô Châu cận lục của Dương Văn An từ giữa thế kỷ 16. Tên ban đầu là Kim Quất, sau đổi thành Thanh Quất và nay là Thanh Quýt.

Trong tộc phả tại từ đường Thanh Quýt ( bản dịch quốc ngữ) chỉ thấy ghi Đời Thừ I: Ngài Thái thủy tổ Trương Công Trung (? - ?), Thượng tướng quân Cẩm Y vệ, Đô chỉ huy sứ, sắc phong Đại Lang Dực bảo Trung hưng linh phò chi thần,  nguyên trước ở Nghệ An, phủ Linh (Anh) Đô, huyện Quang Hưng, xã Ba Viên. Đời thứ II: Ngài Tiền hiền Trương Công Duyên là Quan viên, tự Kỳ Phùng, hiệu Chất Trực...

Tương truyền khi đã ổn định cuộc sống tại quê hương mới, ngài Tiền hiền đã về quê mang hài cốt cha là ngài Thái thỉ tổ vào Thanh Quýt.

    Xã Ba Viên trước có tên là Hoa Viên, nay thuộc các xã Hưng Khánh, Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, ở ven đê tả ngạn sông Lam, cạnh thành phố Vinh. Sau đổi thành Văn Viên. Tộc Trương ở đây có gốc gác từ Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Hiện nay, việc kết nối với Tộc Trương ở Hưng Nguyên vẫn đang được tiếp tục…


VĂN CÚNG NGÀI THƯỢNG THƯ

   Lễ tế ngài cao tổ thất thế tôn, ngài Thùy Ân Hầu Thượng thư Trương Công Hy nhân dịp lễ công bố lăng mộ ngài được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia, ngày 8.12.2013 (nhằm ngày mồng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ).Bài này được viết lại trên nội dung mà cụ Trương Công Y đã viết năm 1992 khi trùng tu lăng mộ của ngài. Nhân dịp húy kỵ ngài lần thứ 215, truongcongthanhquyt.com xin đăng lại để cháu con nội ngoại cùng tưởng nhớ đến bậc tiền nhân đáng kính của chúng ta.. .

Thành khẩn khấn cáo Chư  vị tiên linh

       Hôm nay ngày mồng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ, trên quê hương Thanh Quýt, UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Điện Bàn làm lễ công bố quyết định xếp hạng và gắn bia Di tích Quốc gia cho lăng mộ ngài Cao tổ Thất thế tôn.

      Con cháu các chi phái trong gia tộc đã tề tựu đông đảo ở từ đường và tại lăng mộ ngài với tấm lòng thành kính, đốt nén hương dâng lên chư liệt vị tiên linh, để ghi nhớ công đức của tiên tổ đã có công sinh thành, dạy dỗ, dìu dắt cho các thế hệ chúng con kế truyền và chen vai sát cánh với cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.