Chạp mả tộc 2016


Hôm nay đúng ngày Đông Chí, từ sáng sớm con cháu trong tộc đã đi viếng mộ tổ tiên, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan. Các chi phái chia thành từng nhóm đến mộ các ngài Thái thủy tổ, mộ bà Tổ cô, mộ các ông bà đầu 3 phái, lăng quan Thượng...Sau khi xong việc, đến 10:00, tất cả quay về nhà thờ làm lễ...Tại đây, Ban cổ lễ đã chuẩn bị xong lễ vật, văn tế, trống chiêng để làm lễ.
Hàng năm, cứ đến ngày Đông chí, thất tộc tiền hiền làng Thanh Quýt cùng thực hiện nghi lễ này, như một lệ làng.
Sau lễ, con cháu vào thắp hương tưởng nhớ tổ tiên...

Add comment


Security code
Refresh