Khánh thành khu mộ ông bà Tổ phái 3


Ban đại diện Phái 3 tộc Trương Công Thanh Quýt vừa làm lễ hoàn công và khánh thành việc tôn tạo khu mộ ngài TRƯƠNG CÔNG TRINH và phu nhân NGUYỄN THỊ HIỆU, là ông bà tổ Phái 3.
Công trình có tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Tọa lạc trên khu đất 60 mét vuông tại Gò Tử, xóm Trên Thanh Quýt.
Ngoài phần đóng góp của con cháu nội phái, Phái 3 đã nhận được sự hỗ trợ sau đây:
- Hội đồng gia tộc: 7 triệu đồng.
-Gia đình ông Trương Công Hoài (Hoa Kỳ): 400 USD
-Gia đình ông Trương Công Nhãn 13 triệu ( xay 2 bình phong và 2 lư hương).
- Ông Trương Công Sơn: 1,5 triệu.
-Ông Trương Công Tê: 200 ngàn.


Thay mặt cho con cháu Phái 3, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả bà con trong tộc.
TM Phái 3


Trương Công Xánh
Trương Công Bè

 

Mộ Bà

 

Mộ Ông

 

Bức cảnh phù điêu trên đầu mộ ông. Chất liệu bằng đá và mài granito