Lễ đầu năm Bính Thân 2016

Lễ đầu năm "mừng tuổi tổ tiên" ở nhà thờ tộc Trương Công Thanh Quýt (Bính Thân 2016)