BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Tổng kết khuyến học và Hỗ trợ học sinh nghèo thuộc gia đình khó khăn 2015.
1- Khuyến học:
+ Dư đầu kỳ : 47.500.000 đ
+Chi trong kỳ: 34.050.000đ
+Thu trong kỳ: 83.550.000đ
+ Tồn quỹ : 97.000.000đ ( trong đó Gởi TK 92 triệu, tiền mặt 5 triệu)
2- Hỗ trợ bằng tiền và hiện vật cho 10 học sinh con gia đình nghèo và mồ côi, gồm: 5 xe đạp: 6 triệu đồng; May 18 bộ quần áo học sinh và bánh trung thu: 4,73 triệu, nộp học phí cho 10 cháu: 11,059 triệu, nộp học thêm cho 1 cháu: 870 ngàn.
+Tổng số chi hỗ trợ: 22.659.000đ.
Nguồn thu của khoản này do sự đóng góp riêng của các tộc viên hảo tâm do ông Trương Công Nam vận động, ngoài quỹ KH.

 

 

Add comment


Security code
Refresh