THĂM TỘC TRƯƠNG CÔNG PHÚ VANG, HUẾ

     Ở TT-Huế có hai tộc Trương Công mà chúng tôi đã đến thăm. Một ở xã Vinh Hiền ( gần chùa Túy Vân, cửa Tư Hiền, huyện Phú Lộc) đã có 11 đời con chau; và lần này là tộc Trương Công ở làng Khánh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang- gần cửa biển THuận An...

Các cụ, các anh đồng tộc ở Khánh Mỹ rất nhiệt tình, liên tục gọi điện thoại và cũng mong ước được kết nối. Nhiều năm trước,, khi khánh thành mộ tiền hiền và nhà thờ tộc ở Thanh Quýt các cụ đã vào dự lễ; ngược lại lúc ấy, HĐ gia tộc Trương Công Thanh Quýt cũng ra đây thăm viếng. Nhưng tất cả các chuyến thăm qua lại vẫn không để lại ghi chép gì. Chỉ là kể nhau trong những buổi họp tộc, người nhớ kẻ quên...

Chúng tôi đã đến nơi, đốt hương khấn vái tổ tiên tộc Trương ở Khánh Mỹ, được phép các cụ cho đọc gia phả...

Những điều nghe kể lại, thì hoàn toàn không được ghi chép. Gia phả của tộc anh em này cũng không ghi nơi phát tích ở đâu. Các đời đầu tiên không ghi tên húy...Cũng không rõ các ngài tiền hiền vào định cư ở đây vào thời nào... Chúng tôi cùng nhận định: Đã là Trương Công thì rõ ràng có huyết thống gần gũi, có thể anh em rất gần từ các cụ tiền hiền. Nhưng việc kết nối cụ thể thì chưa tìm ra manh mối. Còn phải mất rất nhiều thời gian, công sức và lòng nhiệt thành với tộc họ, tổ tiên nữa...

Chúng tôi, cùng với các anh trong Hội đồng họ Trương TT-Huế và các cụ trong gia tộc thống nhất tiếp tục giữ mối liên lạc, đi lại thăm viếng nhau để giữ giềng mối lâu dài.

Tóm lại, việc đi tìm gốc gác và các mối quan hệ thân tộc là việc lâu dài, cần bền bỉ. Do lịch sử xa cách, chiến tranh, các yếu tố về ngôn ngữ ( chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ...) và cả cách ghi gia phả, sao chép gia phả trong quá khứ của các đời trước...đang là những khó khăn cho việc kết nối của con cháu về sau...Nhưng tất cả chúng ta đều tâm nguyện: Sẽ cố gắng và kiên trì.

(Trương Công Quảng- đời 14, tộc Trương Công Thanh Quýt)

Add comment


Security code
Refresh