Thăm viếng các Tộc Trương anh em

 

Trong thời gian qua, HĐ GT Trương Công Thanh Quýt đã đến thăm các tộc Trương anh em trên địa bàn Quảng Nam:

1- Thăm nhà thờ tộc Trương Văn Châu Lâu ( Điện Bàn) nhân dịp lễ khánh thành cổng ngõ tộc đường.

 

2- Thăm và dự lễ Tế Xuân tại nhà thờ Trương Văn Điện Ngọc

3- Dự lễ Tộc họ văn hóa tại tộc Trương Công Bình Minh ( Thăng Bình)

4-Thăm tộc Trương Công Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

 


 

Ông Trương Điện Thắng, đời 14 tộc Trương Công Thanh Quýt, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam đến dự lễ và trao tặng các bức trướng cho tộc Trương Văn Châu lâu và Tộc Trương của ngài Trương Phi Phong tại Thừa Thiên Huế. Trước đó, ông đã đến Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn để thành lập Ban đại diện lâm thời họ Trương tại Quảng Ngãi.
Trong nhiệm kỳ hiện này của Hội đồng họ Trương Việt Nam, tộc Trương Công Thanh Quýt có hai thành viên được bầu vào Ban chấp hành là ông Trương Điện Thắng ( Phó Chủ tịch) và ông Trương Công Nam ( Trưởng ban Khuyến học-khuyến tài).PV
 
 
 
 
 
 

Add comment


Security code
Refresh