Gia Phả

 Gia phả tộc Trương Công Thanh Quýt bằng chữ Nho đã được các vị tiên tổ thực hiện từ lâu đến từng phái, chi. Từ những năm 80 thế kỷ trước, cụ Trương Công Y đã dịch ra Quốc Ngữ (viết tay) và phân chia nhiều tập phù hợp cho mỗi phái, mỗi chi tiện bổ sung, lưu giữ.

 Truongcongthanhquyt.com đang nghiên cứu, ứng dụng một phần mềm gia phả thích hợp để thực hiện một bộ gia phả online dựa trên các bản cũ và cập nhật đến đời thứ 17 trong nay mai.

Rất mong được sự hưởng ứng, giúp đỡ của các tộc viên...

Sau đây là trích phần đầu trong gia phả tộc, từ đời thứ Nhất đến đời thứ 3:

-Đời Thừ I: Ngài Thái thủy tổ Trương Công Trung (? - ?), Thượng tướng quân Cẩm Y vệ, Đô chỉ huy sứ, sắc phong Đại Lang Dực bảo Trung hưng linh phò chi thần,  nguyên trước ở Nghệ An, phủ Linh (Anh) Đô, huyện Quang Hưng, xã Ba Viên.

-Đời thứ II: Ngài Tiền hiền Trương Công Duyên là Quan viên, tự Kỳ Phùng, hiệu Chất Trực...

Tương truyền khi đã ổn định cuộc sống tại quê hương mới, ngài Tiền hiền đã về quê mang hài cốt cha là ngài Thái thỉ tổ vào Thanh Quýt.

    Xã Ba Viên trước có tên là Hoa Viên, nay thuộc các xã Hưng Khánh, Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, ở ven đê tả ngạn sông Lam, cạnh thành phố Vinh. Sau đổi thành Văn Viên. Tộc Trương ở đây có gốc gác từ Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Hiện nay, việc kết nối với Tộc Trương ở Hưng Nguyên vẫn đang được tiếp tục…

    Ngài tiền hiền tộc Trương Công Thanh Quýt vào nam trong thời kỳ chúa Tiên Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Quảng Nam ( 1570-1593). Đến nay đã phát triển đến đời thứ 17, gồm 3 phái ( 6 chi). Hiện từ đời thứ 12 đến 17 có hơn 2.000 con cháu sinh sống tại Thanh Quýt, TP Đà Nẵng, TP HCM… và một số hộ định cư ở Pháp, Mỹ, Úc.

    Từ đời thứ 3 đến đời thứ 7, các ngài hậu hiền đã có nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong lịch sử.

  • Đời thứ 3:

-Phái Nhất: Đặc tấn Kim tử Thận Lộc đại phu Lịch nhiệm Tuy Viễn huyện, Huyện Thừa Đạt đức tổ TRƯƠNG CÔNG LỄ

Tự Tiết Văn, thụy Cang Trực

-Phái Nhì: Ngài TRƯƠNG CÔNG TƯỜNG

-Phái Ba :  Ngài TRƯƠNG CÔNG TRINH, người xây dựng chùa làng TQ

 

 

Add comment


Security code
Refresh