Trương Công Hải Ngoại

* Ảnh: Susan Hong Nguyen, cháu ngoại tộc Trương Công Thanh Quýt, vừa tốt nghiệp Master ngành Quản lý đô thị tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ ( Xem thêm bài Hai người Việt ở Harvard )

Add comment


Security code
Refresh